Online workouts/membership policy

Beste leden,
Helaas staat voor veel mensen het leven even stil en bevinden we ons in een onzekere tijd. Het is nog onzeker tot wanneer wij in deze situatie zitten. 1 ding is echter wel zeker, stil blijven zitten is voor ons geen optie!

Live stream workouts
Vanaf vrijdag 20-03-2020 wordt er op elke doordeweekse dag van 17:30 tot 18:15 uur een full body shadowboxing workout online aangeboden. Tijdens deze workout maak je vooral gebruik van je eigen lichaamsgewicht. Denk hierbij aan een combinatie van boks-, kicksboksbewegingen, push-ups, sit-ups, squats, burpees. En natuurlijk nog veel meer dingen waar je van gaat zweten, mij tijdelijk voor gaat vervloeken en me achteraf voor zal bedanken 😉

Deze workouts worden voorlopig live gestreamd via het instagramaccount ‘livestreamworkouts’. Dit account zal na een aantal dagen alleen toegankelijk zijn voor leden. Wil jij ons volgen via Instagram en heb je een gebruikersnaam die afwijkt van jouw werkelijke volledige naam? Laat dit dan graag even weten en stuur een persoonlijk bericht via de Instagram of via e-mail. Vermeld hierin graag je voor-, achternaam en Instagram gebruikersnaam.

Maandelijkse contributie
Los van het menselijk leed waar een deel van ons mee te maken zal krijgen is deze crisis natuurlijk ook een grote economische ramp. Ook voor Amsterdam Training Center breekt er een moeilijke tijd aan. Daarom wil ik je vragen om, als je in loondienst werkt en je inkomen voorlopig gelijk blijft, de volledige maandelijkse contributie door te blijven betalen.

Ben je zzp’er of lopen jouw inkomsten terug omdat je bent ontslagen of door andere onvoorziene omstandigheden? In dat geval betaal je €12,95 per maand voor een lidmaatschap en heb je toegang tot de live streams en online workouts. Mocht je door andere omstandigheden voorlopig helemaal niet kunnen trainen laat mij dit dan graag zsm weten.

Ik heb hoop je hiermee voldoende geïnformeerd te hebben en hoop je snel online voorbij te zien komen tijdens de live stream workouts.

Pas goed op jezelf en de mensen om je heen. Mocht je verder nog vragen hebben dan hoor ik het graag.

Met vriendelijke groet
Rafles la Rose
Amsterdam Training Center
Tel. 0627006861

English version
——————————————————
Dear members,

Unfortunately, for many people life comes to a standstill and we are in an uncertain time. It is still uncertain until we are in this situation. One thing is certain, sitting still is not an option for us!

Live stream workouts
From Friday 20-03-2020, a full body shadowboxing workout will be streamd online every weekday from 17:30 to 18:15hr. During this workout you mainly use your own body weight. Think of a combination of boxing, kickboxing movements, push-ups, sit-ups, squats, burpees. And of course many more things that will make you sweat, curse me temporarily and thank me afterwards 😉

These workouts will be streamed live via the Instagram account ‘livestreamingworkouts’. This account will only be accessible to members after a few days. Do you want to register via Instagram and do you have a username that differs from your actual full name? Please let us know and send a personal message via the Instagram or via email. Please include your first-, last name and Instagram username.

Monthly contribution
Apart from the human suffering that will affect some of us, this crisis is of course also a major economic disaster. A difficult time has also come for Amsterdam Training Center. That is why I would like to ask you, if you are employed and your income remains the same for the time being, to continue to pay the full monthly contribution.

Are you self-employed or are your earnings declining because of your layoffs or other unforeseen circumstances? In that case you can pay € 12.95 per month for a membership and you have access to the live streams and online workouts. If you are unable to train at all due to other circumstances, please let me know asap.

I hope to have informed you sufficiently and hope to see you quickly online during the live stream workouts.

Take care of yourself and the people around you. If you have any further questions, please let me know.

Sincerely
Rafles la Rose
Amsterdam Training Center
Tel. 0627006861

https://amsterdamtrainingcenter.virtuagym.com/signup/invite/13305154-Y0ZwMFGeT2K4tnuSYT6H